vrijdag 29 september 2017

2017-09-29 Polder Mastenbroek Muizeneters

Vandaag genoten bij een pas gemaaid grasland, daar waren ongeveer 35 grote zilverreigers, 5 blauwe reigers, 7 buizerds, 1 bruine kiekendief en een paar torenvalken veldmuizen aan het jagen.

woensdag 27 september 2017

2017-09 Vreugderijker waard vissende vogels

Naar de Vreugderijkerwaard bij Zwolle geweest in de hoop daar de visarend te fotograferen die hier al een aantal weken rondhangt.
Jammer genoeg liet de vogel zich niet zien vandaag.
Het was een beetje heiig.
Er zat een grote groep aalscholvers die gezamenlijk aan het jagen waren.
 Gezamenlijk drijven ze de vissen op.

zaterdag 16 september 2017

2019-09 Bruine Kiekedief met prooi Lauwersmeer

2019-09
Er zit een Bruine Kiekendief tot aan haar buik in het water, gaat ze zich wassen of heeft ze een prooi?
Het duurt even voordat er actie komt. Ze heeft een meerkoet verdronken en sleep hem de kant op wegvliegen met een zware natte prooi lukt niet.