woensdag 27 september 2017

2017-09 Vreugderijker waard vissende vogels

Naar de Vreugderijkerwaard bij Zwolle geweest in de hoop daar de visarend te fotograferen die hier al een aantal weken rondhangt.
Jammer genoeg liet de vogel zich niet zien vandaag.
Het was een beetje heiig.
Er zat een grote groep aalscholvers die gezamenlijk aan het jagen waren.
 Gezamenlijk drijven ze de vissen op.Reigers zoals hier de grote zilver en de blauwe reiger maken hier gebruik van om op een iets eenvoudigere manier aan voedsel te komen.

 Aalscholvers die achterop raken vliegen weer naar voren
 Ook de kokmeeuwen weten dat er wat te halen valt.


 De aalscholvers drijven de vissen soms bijna de wal op.Verder zaten er veel brandganzen en grauwe ganzen

1 opmerking: