dinsdag 27 april 2021

2021-04 Dwergmeeuwen op het Ketelmeer

 Elk voorjaar komen ze langs op weg naar de broedgebieden, een klein sierlijk meeuwtje. De dwergmeeuw broed in kolonies in Europa vooral in Scandinavië, Rusland en de Baltische staten en overwintert voornamelijk op zee.
Grote aantallen zitten er deze dagen op het Ketelmeer samen met veel zwarte sterns


Ze jagen op insecten die in het water vallen maar ook vliegende, je kunt je afvragen of de energie nodig voor die acrobatische manoeuvres wel opweegt tegen het vangen van zulke kleine insecten.

Een aantal foto's, vandaag dinsdag 27-04 en zaterdag 24-04, gemaakt op het ketelmeer.

Niet alle vogels zijn geslachtsrijp soms trekken er ook 1e jaars vogels mee.

Zwarte stern ziet een prooi.


Informatie op Wikipedia

1 opmerking: